Mercator IP, d.o.o., invalidsko podjetje, predstavlja enega izmed sodobnih konceptov zaposlovanja invalidov, saj delavcem z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi in senzoričnimi okvarami zagotavlja enake možnosti za zaposlitev.

Sodobna socialna ekonomija namreč ne zanika gospodarske vrednosti zaposlenih invalidov, česar se zavedamo tudi v podjetju Mercator IP, d.o.o., zato poskušamo z iskanjem kreativnih rešitev, z razvijanjem managerskih veščin ter gospodarnim ravnanjem z različnimi spodbudami, ki jih država namenja zaposlovanju te ranljive ciljne skupine.

V družbi Mercator IP, d.o.o., tako s tematsko in geografsko razpršenimi dejavnosti, prilagoditvijo delovnih mest in usposabljanjem oziroma izobraževanjem invalidov ponujamo nove priložnosti za njihovo umeščanje v ekonomiko poslovanja podjetja.

Pogoj za spremembo ravnanj na področju zaposlovanja invalidov je prepoznavanje potreb in sposobnosti invalidov, torej ne le tistega, kar invalidi potrebujejo za enakopravno vključevanje v delo in življenje, ampak tudi in predvsem tistega, kar invalidi s svojim delom lahko ponudijo sebi, svoji družini in podjetju. Poleg tega spada ravnanje z invalidi pri delu v področje ustvarjanja blagovne znamke podjetja kot delodajalca, kar je dolgotrajen proces, ki pa dolgoročno zagotavlja boljše kandidate za zaposlitev in lažje kadrovanje.