Osebna izkaznica podjetja
Firma: Mercator IP, invalidsko podjetje d.o.o.    
Naslov: Dunajska cesta 110    
Poštna številka in kraj: 1000 Ljubljana    
Država: Republika Slovenija    
Telefon: 01 234 3645    
Telefaks: 01 234 3690    
Elektronska pošta: info@mercator-ip.si    
Spletna stran: www.mercator-ip.si    
       
       
OSNOVNI PODATKI      
Firma: Mercator IP, invalidsko podjetje d.o.o.    
Skrajšana firma: Mercator IP, d.o.o.    
Glavna dejavnost: 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo    
Vodstvo družbe: Direktor: Miran Hribar    
Matična številka: 2054485    
Davčna številka: SI15965660    
Poslovni račun: 1010 0003 9893 282, odprt pri Banki Koper d.d.    
Poslovni račun: 0600 0098 8586 275, odprt pri Banki Celje d.d.    
Datum ustanovitve: 15.03.2005    
Osnovni kapital družbe: 1.999.725,82 EUR