Storitve aranžiranja

Za celostno podobo poslovalnic naročnika, kamor sodi tako notranji kot zunanji izgled, vsakodnevno skrbijo aranžerji. V aranžerskih delavnicah pripravljajo različne vrste nalepk, obvestil, plakatov, transparentov, reklamnih tabel in drugih marketinških materialov, ki nagovarjajo kupce k vstopu v trgovino in  nakupu.

Med storitve aranžerjev sodijo tudi:

  • priprava in nameščanje sezonske dekoracije (sezone in prazniki);
  • vzdrževanje oglasnih površin v prodajalni in izven prodajalne;
  • prirava oglasov za prireditve;
  • priprava,kontrola in zamenjava zunanjega in notranjega označevanja objektov (logotipi, delovni časi, nalepke, blagajniški napisi, obvestila HACCP);
  • ostale aanžerske storitve po željah naročnika.
Storitve varnosti in varovanja

S storitvami varnosti in varovanja vsebinsko pokrivamo več področij, v okviru teh nudimo naročniku:

  • področje strokovnih storitev varstva pri delu in požarne varnosti;
  • servisiranje gasilnikov, nadzor hidrantnega omrežja, nadzor pitnikov, storitve brušenja;
  • storitve recepcij in videonadzora ter
  • arhiviranje.
Storitve varne hrane in interne kontrole

Služba varne hrane in interne kontrole tako za nas, kot tudi za našega naročnika, kontrolira in skrbi, da delujemo v skladu z obstoječo zakonodajo, HACCP standardi in smernicami varne hrane. Globalizacija in s tem prihod novih živil in materialov na naš trg zahtevata nenehno spremljanje in obvladovanje možnih tveganj. Posebno pozornost posvečamo področju varne hrane, predvsem zagotavljanju ustrezne kakovosti in varnosti izdelkov, ki jih prodajamo pod lastno blagovno znamko oziroma blagovno znamko našega lastnika.

Storitve oblikovanja

Najpomembnejša storitev našega oblikovalskega studia je oblikovanje letakov, katalogov in drugega promocijskega materiala. Pripravljamo tudi celostne grafične podobe naročnikovih maloprodajnih enot, oblikujemo plakate, označevalce, pasice, napise za spletne strani. Oblikujemo embalažo, izvajamo enostavnejša fotografiranja in druge storitve, povezane z oblikovanjem.