Družba
Mercator IP, d.o.o.

Dejavnosti družbe Mercator IP, d.o.o. vsebinsko delimo na proizvodne in storitvene dejavnosti.

Naše poslovne enote so razpršene po celotnem območju Slovenije, kar je odraz naših aktivnosti v zvezi s tem, da delovno mesto čim bolj približamo posamezniku.

Specifičnost organizacije se odraža tudi v dokaj razvejani organizacijski strukturi.

Z raznovrstnimi dejavnostmi zaposlenim tako ponujamo različne priložnosti njihovega umeščanja v ekonomiko poslovanja družbe.

PREBERITE VEČ

Izdelki živilskega programa

Visoka kakovost, tradicionalne recepture, ročna izdelava, kakovostne surovine,
brez dodanih konzervansov in izbrani okusi s slovenskega področja,
so značilnosti naših živilskih poizvodov.

SENDVIČI
IN PRIGRIZKI

Pri razvoju izdelkov sledimo trendom in željam kupcev, ki cenijo svežino in  jim poskušamo ponuditi vedno nove okuse svežih sendvičev.

POGLEJTE IZDELKE >

SLADKI
PROGRAM

Naši slaščičarski mojstri stalno obnavljajo svoje znanje in ostajajo zvesti tradicionalnim postopkom priprave slaščic in piškotov.

POGLEJTE IZDELKE >

DELIKATESNI
NAMAZI

Odlike namazov znajo prepoznati tako številni gurmani kot tudi strokovnjaki, saj so nam medalje, katere smo za izdelke prejeli resnično v ponos.

POGLEJTE IZDELKE >

SOLATE
presledek

Sledimo dejstvu, da si kupec želi polnovreden obrok, ki ni le sendvič ali jed na žlico, ampak svež obrok sestavljen iz solate in dodatkov.

POGLEJTE IZDELKE >

DELIKATESNI
IZDELKI

Ponuditi vam želimo »domače« izdelke, zato smo usmerjeni k tradicionalnim recepturam in na način kot bi si jedi pripravili doma.

POGLEJTE IZDELKE >

KONTAKTIRAJTE
NAS

Naše poslovne enote so razpršene po celotnem območju Slovenije, kar je odraz naših aktivnosti v zvezi s tem, da delovno mesto čim bolj približamo posamezniku.

KONTAKT >

Storitve

Naročnikom nudimo raznovrstne storitve.

STORITVE
ARANŽIRANJA

Za celostno podobo poslovalnic naročnika, kamor sodi tako notranji kot zunanji izgled, vsakodnevno skrbijo aranžerji.

V aranžerskih delavnicah dnevno tiskajo in v enota naročnika nato nameščajo vizualne komunikacije za naročnikove aktualne marketinške aktivnosti.

Na ta način skrbijo, da je ponudba označena na način, ki kupcu omogoča hitro prepoznavanje ugodnosti, konkurenčnih prednosti, novosti …

STORITVE
OBLIKOVALSKEGA STUDIA

Najpomembnejša storitev našega oblikovalskega studia je oblikovanje letakov, katalogov in drugega promocijskega materiala.

Pripravljamo pa tudi celostne grafične podobe naročnikovih maloprodajnih enot, oblikujemo plakate, označevalce, pasice, bannerje (statične in dinamične).

Oblikujemo embalažo, izvajamo enostavnejša fotografiranja in druge storitve povezane z oblikovanjem.

STORITVE
KORPORATIVNE VARNOSTI

Storitve korporativne varnosti obsegajo kar nekaj sklopov aktivnosti.

Sodelavci v službi korporativne varnosti svetujejo, ukrepajo, ugotavljajo in pomagajo pri odkrivanju kaznivih dejanj in kršitev notranjih in zunanjih pravil, ki jih storijo zunanji udeleženci in zaposleni, zbirajo in dokumentirajo dokazno gradivo v zvezi s kršitvami in kaznivimi dejanji, sodelujejo in pomagajo pri izvedbi izobraževanj in usposabljanj s področja varovanja, sodelujejo pri pripravi in izdelavi notranjih pravil…

STORITVE VARNE HRANE
IN INTERNE KONTROLE

V okviru družbe deluje služba varne hrane in interne kontrole, ki tako za nas, kot tudi za našega naročnika kontrolira in skrbi, da delujemo v skladu z obstoječo zakonodajo, HACCP standardi in smernicami varne hrane.

Za vse živilske proizvodne enote imamo izdelan HACCP sistem procesov in proizvodov, ki omogoča prepoznavanje kritičnih točk v procesu in prepozna oziroma predpiše vse situacije, s katerimi se tem kritičnim točkam izognemo.

STORITVE STALNE
POPISNE KOMISIJE

V začetku leta 2017 smo v družbi Mercator IP, d.o.o., vzpostavili nov oddelek, ki se ukvarja s popisom osnovnih sredstev za naročnika.

Dejavnost stalne popisne komisije zajema skrb za letni popis osnovnih sredstev pri naročniku, skrb za popis osnovnih sredstev pri prenovah naročnikovih enot, pregled nad premiki osnovnih sredstev med naročnikovimi enotami, priprava predlogov za odpise dotrajanih oziroma neuporabnih osnovnih sredstev.

STORITVE VARSTVA PRI DELU IN VARSTVA
PRED POŽARI TER SERVISNA DELAVNICA

Področje varstvo pri delu in požarne varnosti zajema storitve varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

V okviru slednjega pripravljamo in izdelujemo elaborate za požarne rede, izvajamo programe usposabljanja za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost, zagotavljamo podlage za varno delo ter pripravljamo analize in poročila z omenjenega področja.

V letu 2011 smo v službi uvedli nov, sodobnejši in okolju prijaznejši sistem prikazovanja in simulacije gašenja požarov.

STORITVE
RECEPCIJ

Zaposleni na recepcijah, ki jih vodimo pri naročniku, evidentirajo in nadzorujejo nad vstope in izstope zaposlenih, evidentirajo in nadzorujejo vstope tovornih vozil ter kontrolirajo transportno dokumentacijo, sprejemajo , evidentirajo in napotujejo obiskovalce oziroma stranke, k osebam, h katerim so namenjeni.

Tam, kjer so vzpostavljene telefonske centrale, sprejemajo in usmerjajo telefonske klice, izvajajo rezervacije sejnih sob v upravni objektih…

STORITVE POVEZANE Z
UPRAVLJANJEM ARHIVA

Storitve arhiva, ki jih opravljamo za našega naročnika med drugim obsegajo aktivnosti kot so arhiviranje poslovne dokumentacije v skladu z zakonskimi predpisi.

Uničenje zastarane dokumentacije in vodenje registra celotne arhivirane dokumentacije.

Kariera v našem podjetju

Vas zanima delo v našem podjetju?

Vabimo vas, da se nam predstavite.

V našo sredino vabimo obetavne posameznike, ki v Mercator IP, d.o.o., prepoznate priložnost za nadaljnji razvoj karierne poti.

V primeru objavljenega prostega delovnega mesta nam pošljite vlogo za zaposlitev, vanjo zapišite, na katero delovno mesto se prijavljate, pri čemer ne pozabite pripeti svojega življenjepisa oziroma CV-ja.

V kolikor posameznik ustreza razpisanemu delovnemu mestu, ga povabimo na osebni pogovor, kjer se bolje seznanimo z željami in pričakovanji ter možnostmi sodelovanja.

To je hkrati odlična priložnost za kandidata, da nas vpraša vse, kar ga v zvezi z bodočim delovnim mestom zanima.

Aktualno