Storitve recepcij

Zaposleni na recepcijah, ki jih vodimo pri naročniku, evidentirajo in nadzorujejo vstope zaposlenih, evidentirajo in nadzorujejo vstope tovornih vozil ter kontrolirajo transportno dokumentacijo.

Sprejemajo, evidentirajo in napotujejo obiskovalce oziroma stranke, k osebam, h katerim so namenjeni, tam, kjer so vzpostavljene telefonske centrale, sprejemajo in usmerjajo telefonske klice.

Izvajajo rezervacije sejnih sob v upravni objektih, sodelujejo s službo, ki izvaja varovanje objekta.

Ukrepajo v primeru proženja alarmnih naprav,  spremljajo delovanja video nadzornih sistemov na posameznih lokacijah oziroma objektih in sprotno obveščajo o napakah in težavah na teh sistemih.

Spremljajo živo sliko in po potrebi pregledujejo posnetke za kritične situacije, vodijo predpisane evidence za delo z video nadzornim sistemom.