Storitve aranžiranja

Za celostno podobo poslovalnic naročnika, kamor sodi tako notranji kot zunanji izgled, vsakodnevno skrbijo aranžerji.

V aranžerskih delavnicah dnevno tiskajo in v enota naročnika nato nameščajo vizualne komunikacije za naročnikove aktualne marketinške aktivnosti.

Na ta način skrbijo, da je ponudba označena na način, ki kupcu omogoča hitro prepoznavanje ugodnosti, konkurenčnih prednosti, novosti …

Aranžerske delavnice smo opremili s sodobnimi računalniki, tiskalniki in risalniki, s pomočjo katerih aranžerji izpeljejo celovite rešitve marketinških zamisli, ki vključujejo zelo različne formate in materiale. S pomočjo rezalnih strojev marketinški material dobi končno obliko.

V aranžerskih delavnicah pripravljajo aranžerji različne vrste nalepk, obvestil, plakatov, transparentov, reklamnih tabel in drugih marketinških materialov, ki nagovarjajo kupce k vstopu v trgovino in k nakupu.

Med storitve aranžerjev sodijo tudi

Priprava in nameščanje sezonske
dekoracije (sezone in prazniki)

Priprava oglasov
za prireditve

Ostale aranžerske storitve
po željah naročnika

Vzdrževanje oglasnih površin
v prodajalni in izven prodajalne

priprava, kontrola in zamenjava zunanjega in notranjega označevanja objektov
(logotipi, delovni časi, nalepke, blagajniški napisi, obvestila HACCP …)