Storitve povezane z
upravljanjem arhiva

Storitve arhiva, ki jih opravljamo za našega naročnika med drugim obsegajo aktivnosti kot so arhiviranje poslovne dokumentacije v skladu z zakonskimi predpisi, uničenje zastarane dokumentacije in vodenje registra celotne arhivirane dokumentacije.

Naš naročnik je v letu 2016 pripravil prostor za centralni arhiv, v katerega po dogovoru z naročnikom postopoma selimo nekatere lokalne arhive, s tem zmanjšujemo število arhivskih lokacij in povečujemo preglednost in dostopnost arhivskega gradiva.