Storitve varne hrane in interne kontrole

V okviru družbe deluje služba varne hrane in interne kontrole, ki tako za nas, kot tudi za našega naročnika kontrolira in skrbi, da delujemo v skladu z obstoječo zakonodajo, HACCP standardi in smernicami varne hrane.

Za vse živilske proizvodne enote imamo izdelan HACCP sistem procesov in proizvodov, ki omogoča prepoznavanje kritičnih točk v procesu in prepozna oziroma predpiše vse situacije, s katerimi se tem kritičnim točkam izognemo.

Zapise stalno nadgrajujemo, saj globalizacija in s tem prihod novih živil in materialov na naš trg, zahtevata nenehno spremljanje in obvladovanje možnih tveganj. Posebno pozornost posvečamo področju varne hrane, predvsem zagotavljanje ustrezne kakovosti in varnosti izdelkov, ki jih prodajamo pod lastno blagovno znamko oziroma blagovno znamko našega lastnika.

Pri naročniku izvajamo redne interne kontrole naročnikovih maloprodajnih enot in skladišč in preverjamo izvajanje zakonskih in internih predpisov ter pravil tako z vidika urejenosti enot kot tudi z vidika poslovanja.