Storitve stalne popisne komisije

V začetku leta 2017 smo v družbi Mercator IP, d.o.o., vzpostavili nov oddelek, ki se ukvarja s popisom osnovnih sredstev za naročnika.

Dejavnost stalne popisne komisije zajema skrb za letni popis osnovnih sredstev pri naročniku, skrb za popis osnovnih sredstev pri prenovah naročnikovih enot, pregled nad premiki osnovnih sredstev med naročnikovimi enotami, priprava predlogov za odpise dotrajanih oziroma neuporabnih osnovnih sredstev.

V naslednjih letih želimo storitev širiti še s sodelovanjem pri izvajanju prenov, ker bi s tem povečali nadzor nad premiki osnovnih sredstev naročnika.