Storitve korporativne varnosti

Sodelavci v službi korporativne varnosti svetujejo, ukrepajo, ugotavljajo in pomagajo pri odkrivanju kaznivih dejanj in kršitev notranjih in zunanjih pravil, ki jih storijo zunanji udeleženci in zaposleni.

Zbirajo in dokumentirajo dokazno gradivo v zvezi s kršitvami in kaznivimi dejanji, sodelujejo in pomagajo pri izvedbi izobraževanj in usposabljanj s področja varovanja, sodelujejo pri pripravi in izdelavi notranjih pravil in standardov za področje varovanja.

Projektirajo, pregledujejo in potrjujejo ponudbe za izvedbo  projektov za sisteme tehničnega varovanja za Skupino Mercator ter nadzorujejo izvedbo teh projektov.

Sodelujejo z zunanjimi izvajalci varovanja, s katerimi pogodbeno sodeluje naročnik, pripravljajo in sodelujejo v razpisnih postopkih za izbiro dobaviteljev sistemov tehničnega varovanja in storitev s področja varovanja, svetujejo in izvajajo kontrolo pri izvedbi tehničnega varovanja (video nadzor, vlomno varovanje, kontrola pristopa, elektronska zaščita pred krajo) in operativo izvajajo varnostno politiko pri naročniku.